housefly excrement, visible as a miniscule black dot

listen to the pronunciation of housefly excrement, visible as a miniscule black dot
İngilizce - Türkçe

housefly excrement, visible as a miniscule black dot teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

flyspeck
Küçük ve önemsiz şey
flyspeck
Böcek dışkısı sonucu oluşan leke
İngilizce - İngilizce
flyspeck
housefly excrement, visible as a miniscule black dot