hortumlar

listen to the pronunciation of hortumlar
Türkçe - İngilizce
hoses

A Florida city is responding to regular tidal flooding by sending out tanker trucks equipped with vacuum hoses to suck saltwater off the streets. - Bir Florida şehri sokaklardaki tuzlu suyu emmek için vakum hortumları ile donatılmış tanker kamyonları göndererek düzenli gelgit sel baskınına karşılık veriyor.

hortum
hose

Tom watered the garden with the hose. - Tom, bahçeyi hortumla suladı.

He was watering his garden with a hose. - O bahçesini bir hortum ile suladı.

hortum
whirlwind
hortum
twister
hortum
{i} cyclone
hortum
tornado

Tornadoes are very destructive. - Hortumlar çok yıkıcıdır.

Tom's house was destroyed by a tornado. - Tom'un evi bir hortum tarafından yıkıldı.

hortum
(Meteoroloji) hurricane
hortum
flexible pipe
hortum
ajutage
hortum
twist
hortum
trompe
hortum
air canal
hortum
adjutage
hortum
(Hayvan Bilim, Zooloji) neb
hortum
waterspout
hortum
gaskin
hortum
{i} eddy
hortum
hose pipe
hortum
whirlwjnd
hortum
elephant's trunk
hortum
hose (for conveying fluids)
hortum
water hose
hortum
whirl-wind, waterspout
hortum
proboscis (of insects and some other invertebrates)
hortum
trunk, proboscis (of an elephant)
hortum
proboscis
hortum
hose, hosepipe; trunk, proboscis; tornado, waterspout
hortum
snout
Türkçe - Türkçe

hortumlar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

hortum
Hava veya suyun hızla dönüp sütun biçiminde yükselmesiyle oluşan, alanı dar bir siklon çeşidi, burgaç, girdap
hortum
Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız veya burun bölümü
hortum
Tulumba veya musluklara takılan genellikle plastikten uzun boru
hortum
Hava ya da suyun hızla dönüp sütun biçiminde yükselmesiyle oluşan, alanı dar bir siklon çeşidi
hortumlar