horizontal, parallel to the horizon

listen to the pronunciation of horizontal, parallel to the horizon
İngilizce - Türkçe
ufki
horizontal, parallel to the horizon