hokkabaz

listen to the pronunciation of hokkabaz
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Elçabukluğu ile birtakım şaşırtıcı oyunlar göstermeyi kendine meslek edinmiş kişi
(Osmanlı Dönemi) Mc: Başkalarını aldatarak yalan ve hile ile iş çeviren kimse
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
Başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören
hokkabaz