hokkabaz

listen to the pronunciation of hokkabaz
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Mc: Başkalarını aldatarak yalan ve hile ile iş çeviren kimse
(Osmanlı Dönemi) Elçabukluğu ile birtakım şaşırtıcı oyunlar göstermeyi kendine meslek edinmiş kişi
El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse
Başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören
hokkabaz