hitch a ride

listen to the pronunciation of hitch a ride
İngilizce - Türkçe
akşama bir yolculuk
hitchhike
{f} otostop yapmak

Bu günler otostop yapmak iyi bir fikir değil. Tehlikeli olabilir. - These days it is not a good idea to hitchhike. It can be dangerous.

hitchhike
{f} otostop çekmek
hitchhike
otostop yap

Bu günler otostop yapmak iyi bir fikir değil. Tehlikeli olabilir. - These days it is not a good idea to hitchhike. It can be dangerous.

Tom eve otostop yapmadı. - Tom didn't hitchhike home.

hitchhike
kısmen yaya ve kısmen de parasız arabaya binerek yolculuk yapmak
hitchhike
otostop çek

Neden insanlar artık hiç otostop çekmiyor? - Why don't people ever hitchhike anymore?

İngilizce - İngilizce
secure a free ride from passing vehicles
hitchhike
hitch a ride