hit the sauce

listen to the pronunciation of hit the sauce
İngilizce - Türkçe
(deyim) Engellnemez bir şekilde alkol içeren içecek tüketmek

The mother seemed to hit the sauce pretty bad (seinfeld, the rye episode).

hit the sauce