hipermetropluk

listen to the pronunciation of hipermetropluk
Türkçe - İngilizce
farsightedness
hypermetropia
hipermetrop
far-sighted
hipermetrop
(Tıp) hypermetrope
hipermetrop
(Tıp) far sighted
hipermetrop
(Tıp) hypermetropia
hipermetrop
farsighted

I'm getting farsighted as I get older. - Yaşlandıkça hipermetrop oluyorum.

hipermetrop
hyperopic
hipermetrop
hypermetropic
hipermetrop
longsighted, far-sighted, hypermetropic
hipermetrop
longsighted
Türkçe - Türkçe

hipermetropluk teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HiPERMETROP
Gözleri böyle olan (kimse)
HiPERMETROP
Cisimlerin görüntüleri ağ tabakanın gerisinde kaldığı için, yakını iyi göremeyen (göz)
hipermetrop
Yakını iyi göremeyen
hipermetropluk