high and intermediate resolution spectrograph

listen to the pronunciation of high and intermediate resolution spectrograph
İngilizce - Türkçe

high and intermediate resolution spectrograph teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

giraffe
{i} zürafa Fil ve zürafanın ortak ataları olmasaydı biri onların boyunlarında tam eşit sayıdaki omurgaya sahip olduklarını muhtemelen nasıl fark edebilirdi? - Had the elephant and the giraffe not had common ancestors, how might one possibly have observed that they had an exactly equal number of vertebrae in their necks?
giraffe
Giraffa camelopardalis
giraffe
(isim) zürafa
giraffe
zurnapa
İngilizce - İngilizce

high and intermediate resolution spectrograph teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

giraffe
high and intermediate resolution spectrograph

  Heceleme

  high and in·ter·me·di·ate res·o·lu·tion spec·tro·graph

  Türkçe nasıl söylenir

  hay ınd întırmidiît rezıluşın spektrıgräf

  Telaffuz

  /ˈhī ənd ˌəntərˈmēdēət ˌrezəˈlo͞osʜən ˈspektrəˌgraf/ /ˈhaɪ ənd ˌɪntɜrˈmiːdiːɪt ˌrɛzəˈluːʃən ˈspɛktrəˌɡræf/

  Günün kelimesi

  psychopomp