hidden reason for doing something, concealed motive, motive that is unclear

listen to the pronunciation of hidden reason for doing something, concealed motive, motive that is unclear
İngilizce - Türkçe

hidden reason for doing something, concealed motive, motive that is unclear teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ulterior motive
art düşünce
ulterior motive
art niyet

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Sanırım Tom'un art niyeti yok. - I think Tom has no ulterior motives.

ulterior motive
Bir işin ardındaki bilinmeyen, söyleneyen niyet
İngilizce - İngilizce
ulterior motive
hidden reason for doing something, concealed motive, motive that is unclear