hiçe sayarak

listen to the pronunciation of hiçe sayarak
Türkçe - İngilizce
in defiance of

He jumped into the river in defiance of the icy water. - O, buz gibi suyu hiçe sayarak nehre atladı.

in defiance of sb/sth
spite
hiçe sayarak