hiç birisi

listen to the pronunciation of hiç birisi
Türkçe - İngilizce
none
hiç biri
none of

None of you are going to be fired. - Hiç biriniz kovulmayacaksınız.

None of Tom's classmates knew who his father was. - Tom'un sınıf arkadaşlarından hiç birisi, onun babasının kim olduğunu bilmiyordu.

hiç biri
none

Any of them or none of them? - Herhangi biri mi yoksa hiç biri mi?

None of Tom's classmates knew who his father was. - Tom'un sınıf arkadaşlarından hiç birisi, onun babasının kim olduğunu bilmiyordu.

hiç biri
neither of them

Neither of them looks happy. - Onlardan hiç biri mutlu görünmüyor.

hiç birisi