heroism, courage, valor

listen to the pronunciation of heroism, courage, valor
İngilizce - Türkçe

heroism, courage, valor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bravery
{i} yiğitlik
bravery
babayiğitlik
bravery
alplık
bravery
kahramanlık

Kahramanlık büyük bir erdemdir. - Bravery is a great virtue.

Eski insanlar kahramanlık hikayelerini anlatmaktan hoşlanmışlar. - Ancient people liked to tell stories of bravery.

bravery
{i} görkem
bravery
{i} mertlik
bravery
{i} cesaret

Tom onun cesareti için Mary'ye hayran. - Tom admired Mary for her bravery.

Biz onun cesareti için ona hayranız. - We admire her for her bravery.

bravery
{i} ihtişam
bravery
kahramanhk
İngilizce - İngilizce
{i} bravery
heroism, courage, valor