her yer

listen to the pronunciation of her yer
Türkçe - İngilizce
everywhere

A function that is differentiable everywhere is continuous. - Ayırdedilebilir bir işlev her yerde süreklidir.

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

(deyim) up hill and down dale
anywhere

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

You may go anywhere you like. - İstediğiniz her yere gidebilirsiniz.

everyplace
every place
every place, everywhere
all over

A lot of people want peace all over the world. - Dünyanın her yerinde çok sayıda insanlar barış istiyorlar.

The branch offices of the bank are located all over Japan. - Bankanın şubeleri Japonya'nın her yerinde bulunmaktadır.

all around

He left his books all around the house. - O, kitaplarını evin her yerine bıraktı.

There were flowers all around. - Her yerde çiçekler vardı.

her yer

    Telaffuz

    Etimoloji

    [ (h)&r, 'h&r ] (adjective.) before 12th century. Middle English hire, from Old English hiere, genitive of hEo she; more at HE.

    Günün kelimesi

    casanova