her ne

listen to the pronunciation of her ne
Türkçe - İngilizce
whatever

Do whatever he tells you. - O sana her ne söylerse yap.

Do whatever you want to do. - Her ne yapmak istiyorsan yap.

any

Anyhow, he may now be in Paris. - Her neyse, o şimdi Paris'te olabilir.

Anyway, I know you must be busy, so let me go. - Her neyse, ben sizin meşgul olmak zorunda olduğunuzu biliyorum, bu yüzden gideyim.

soever
whatsoever
zaman whenever
her ne kadar
albeit
her ne ise
anyway
her ne ise
whatever it is

Whatever it is, I didn't do it. - O her ne ise, ben yapmadım.

Whatever it is, I'd like to know what Sami wants. - Her ne ise, Sami'nin ne istediğini bilmek isterim.

her ne ise
anyhow
her ne ise
at any rate
her ne kadar
in spite of the fact that
her ne ise
whatsoever
her ne ise
whenever
her ne kadar
notwithstanding
her ne kadar
eventhough
her ne kadar
any how
her ne ise
a) anyway, anyhow b) whatever it is
her ne ise
1. so anyhow. 2. whatever the cost. 3. Anyway, .../Let's forget it
her ne kadar
although, though, tho'
her ne kadar
soever
her ne kadar
any

Even though I don't wear those shoes anymore, I can't bring myself to get rid of them. - Her ne kadar bu ayakkabıları artık giymesem de, onları atmaya kıyamıyorum.

her ne kadar
although, however much
İngilizce - İngilizce
Türkçe - Türkçe

her ne teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

her ne kadar
Başına getirildiği şartlı cümledeki yargının doğru veya doğal görüldüğunü, fakat bunun yeterli olmadığını anlatır
her ne