her ikisi de

listen to the pronunciation of her ikisi de
Türkçe - İngilizce
{s} both

Both the brothers were out. - Kardeşlerin her ikisi de dışarıdalardı.

Both my parents are at home now. - Ebeveynlerimin her ikisi de şu an evdeler.

both of

The Brown twins, both of whom got recently married, held a party. - Brown ikizleri, son zamanlarda her ikisi de evlendi, bir parti düzenledi.

Both of my parents were brought up in the country. - Ebeveynlerimin her ikisi de ülkede yetiştirildiler.

both and
either

Either as a waiter at a restaurant or a bartender, both are OK. - Ya restoranda bir garson olarak ya da bir barmen , her ikisi de Tamam.

Do you want to go out or stay at home? Either is OK with me. - Dışarı çıkmak mı yoksa evde kalmak mı istiyorsun? Her ikisi de benim için uygun.

her ikisi de