her gün

listen to the pronunciation of her gün
Türkçe - İngilizce
every day

Every day they killed a llama to make the Sun God happy. - Onlar Güneş Tanrısı'nı mutlu etmek için her gün bir lama öldürdü.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

daily

Traffic accidents happen daily. - Trafik kazaları her gün olur.

The patient was recovering daily. - Hasta her gün toparlanıyordu.

(Ticaret) per diem
day after day

That pretty bird did nothing but sing day after day. - O güzel kuş her gün ötmekten başka bir şey yapmadı.

I worked on it day after day. - Her gün onun üzerinde çalıştım.

every day, daily
each day
in every day
day out

He plays Minecraft day in, day out. - O her gün Minecraft oynar.

Tom eats the same food day in and day out. - Tom her gün aynı yemeği yer.

day in day out
{s} everyday

Layla talked to Sami everyday. - Leyla her gün Sami ile konuştu.

It's just an everyday thing. - O sadece her günkü bir şeydir.

her gün işe trenle gidip gelen kimse
commuter
her gün kullanılan
household
her gün olan sıtma nöbeti
quotidian
hergün
every day
hergün
daily
hafta içi her gün
every weekday
hergün
day in and day out
hergün
day in day out
hergün
{f} everyday
hergün
unfound
Hergün
(Tıp) quotidian
deliye her gün bayram
(Atasözü) Every day is a holiday for a fool
her geçen gün
daily
papaz her gün pilav yemez
(Atasözü) 1. Don't ask a person to do something too often, or he'll get fed up and refuse to do it at all. 2. Things can't always go the way you'd like them to
Türkçe - Türkçe
Süreklice, sürekli olarak
yevmiye
gündüzleri
günde
(Osmanlı Dönemi) KÜLLE YEVM
her gün