her dem taze

listen to the pronunciation of her dem taze
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Parlaklık ve tazeliğini dâima muhafaza eden
(Osmanlı Dönemi) Mc: Daima genç görülen, gençliğe heveskâr
Türkçe - İngilizce
1. young-looking, vigorous for his/her age. 2. evergreen (plant)
evergreen
her dem taze