her defasında

listen to the pronunciation of her defasında
Türkçe - İngilizce
at every turn

He opposes me at every turn. - O bana her defasında karşı çıkar.

every time
any time
her defa/defasında
each time
her defasında