hayalperest

listen to the pronunciation of hayalperest
Türkçe - İngilizce
visionary

Chaplin was visionary. - Chaplin hayalperestti.

imaginative

Tom is a very imaginative writer. - Tom çok hayalperest bir yazar.

He used to be an imaginative boy. - Hayalperest bir çocuktu.

daydreamer
escapist
fantast
quixotic

What does quixotic mean exactly? - Hayalperest tam olarak ne anlama gelir?

fanciful
illusionist
notional
day dreamer
dreamer

She is, in a word, a dreamer. - O kısaca bir hayalperest.

Tom was always a dreamer. - Tom her zaman bir hayalperestti.

stargazer
vaporous
dreamer; dreamy, visionary, fanciful
romantic
dreamer, castle-builder, builder of castles in the air, fantast
dreamy
inclined to fantasize, dreamy
fantastic
hayalperest kimse
dreamer
hayalperest bir şekilde
quixotically
Türkçe - Türkçe
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü: "Hiç tecrübesi olmayan, yaşı küçük, fazla hayalperest bir çocuğa bunlar nasıl anlatılabilir?."- P. Safa
romanesk
hayalperest