hayal kurma

listen to the pronunciation of hayal kurma
Türkçe - İngilizce
flight of fancy
wool gathering
escapism
escapist
woolgathering
hayal kurmak
dream
hayal kurma terapisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) imagery therapy
hayal kurmak
imagine
hayâl kurmak
{f} daydream

Daydreaming is the moonlight of thought. - Hayal kurmak düşüncenin mehtabıdır.

hayal kurmak
day dream
hayal kurmak
fantasise
hayal kurmak
build castles in the air
hayal kurmak
woolgather
hayal kur
{f} daydream

Tom was daydreaming in class. - Tom sınıfta hayal kuruyordu.

I waste a lot of time daydreaming. - Hayal kurarak bir sürü zamanı boşa harcarım.

hayal kur
{f} fancied
hayal kurmak
daydream

Daydreaming is the moonlight of thought. - Hayal kurmak düşüncenin mehtabıdır.

hayal kurmak
throw one's cap over the windmill
hayâl kurmak
Dream, build castles in the air, daydream
hayal kurmak
{f} fancy
hayal kurmak
to dream, to build castles in the air, to daydream
hayal kurmak
to dream dreams, build castles in the air
hayal kurma