having achieved a comfortable relationship with your environment

listen to the pronunciation of having achieved a comfortable relationship with your environment
İngilizce - Türkçe

having achieved a comfortable relationship with your environment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adjusted
ayarlı
familiarized
{f} alıştır
adjusted
Uyum göstermiş, alışmış
adjusted
ayarladı

Tom onun vizörünü ayarladı. - Tom adjusted his visor.

Tom koltuğu ayarladı, anahtarı taktı, ve sonra uzaklaştı. - Tom adjusted the seat, put in the key, and then drove away.

familiarized
alıştırılmış
adjusted
ayarla

Görüşüme göre teleskobu ayarladım. - I adjusted the telescope to my vision.

Tom koltuğu ayarladı, anahtarı taktı, ve sonra uzaklaştı. - Tom adjusted the seat, put in the key, and then drove away.

adjusted
{f} ayarla: adj.ayarlanmış
adjusted
{f} ayarla: adj.ayarlı
İngilizce - İngilizce
familiarized
familiarised
adjusted
having achieved a comfortable relationship with your environment

  Heceleme

  ha·ving a·chieved a com·fort·a·ble re·la·tion·ship with your en·vi·ron·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  hävîng ıçivd ı kʌmfırtıbıl rileyşınşîp wîdh yôr învayrınmınt

  Telaffuz

  /ˈhavəɴɢ əˈʧēvd ə ˈkəmfərtəbəl rēˈlāsʜənˌsʜəp wəᴛʜ ˈyôr ənˈvīrənmənt/ /ˈhævɪŋ əˈʧiːvd ə ˈkʌmfɜrtəbəl riːˈleɪʃənˌʃɪp wɪð ˈjɔːr ɪnˈvaɪrənmənt/

  Günün kelimesi

  crestfallen