having a determined will

listen to the pronunciation of having a determined will
İngilizce - Türkçe

having a determined will teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

strong-minded
bildiğinden şaşmayan
strong-minded
iradeli

Tom çok iradeli bir kişi. - Tom is a very strong-minded person.

strong-minded
azimli

Azimli kadınlardan nefret ederim. - I hate strong-minded women.

İngilizce - İngilizce
strong-willed
strong-minded
having a determined will

  Heceleme

  ha·ving a de·ter·mined will

  Türkçe nasıl söylenir

  hävîng ı dîtırmınd wıl

  Telaffuz

  /ˈhavəɴɢ ə dəˈtərmənd wəl/ /ˈhævɪŋ ə dɪˈtɜrmənd wəl/