have the necessary qualifications

listen to the pronunciation of have the necessary qualifications
İngilizce - Türkçe
gerekli vasıfları taşıma
yeterli niteliklere sahip olma
have the necessary qualifications

  Heceleme

  have the nec·es·sa·ry qualifications

  Türkçe nasıl söylenir

  häv dhi nesıseri kwälıfıkeyşınz

  Telaffuz

  /ˈhav ᴛʜē ˈnesəˌserē ˌkwäləfəˈkāsʜənz/ /ˈhæv ðiː ˈnɛsəˌsɛriː ˌkwɑːləfəˈkeɪʃənz/

  Günün kelimesi

  dissert