have the intention of

listen to the pronunciation of have the intention of
İngilizce - Türkçe
fikrinde olmak
have the intention of

  Heceleme

  have the in·ten·tion of

  Türkçe nasıl söylenir

  häv dhi întençın ıv

  Telaffuz

  /ˈhav ᴛʜē ənˈtenʧən əv/ /ˈhæv ðiː ɪnˈtɛnʧən əv/