have no qualms about doing smth

listen to the pronunciation of have no qualms about doing smth
İngilizce - Türkçe
gözünü kırpmadan yapmak
tereddüdü olmamak
yapmaktan hiç çekinmemek
have no qualms about doing smth