have little or no respect for; hold in contempt

listen to the pronunciation of have little or no respect for; hold in contempt
İngilizce - Türkçe

have little or no respect for; hold in contempt teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disrespect
saygısızlık etmek

Amacım saygısızlık etmek değil. - I mean no disrespect.

Saygısızlık etmek istemedim. - I didn't mean to be disrespectful.

disrespect
saygısızlık yapmak
disesteem
{i} itibarsızlık
disesteem
{f} itibar etme
disesteem
itibar etmemek
disrespect
kabalık
disrespect
{f} sayma
disesteem
itibar etme(mek)
disrespect
saygısızlık

Amacım saygısızlık etmek değil. - I mean no disrespect.

Saygısızlık etmek istemedim. - I meant no disrespect.

disesteem
{f} saygısızlık etmek
disesteem
saymamak
disesteem
{f} hor görmek
disrespect
adam yerine koymayış
disrespect
(isim) saygısızlık, kabalık
disrespect
saygısızlık,v.sayma: n.saymayış
disrespect
hürmet etmemek
disrespect
disre spectable saygısız
İngilizce - İngilizce
disesteem
disrespect
have little or no respect for; hold in contempt