have a chat, chew the fat or just have a conversation

listen to the pronunciation of have a chat, chew the fat or just have a conversation
İngilizce - Türkçe

have a chat, chew the fat or just have a conversation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

jaw
{i} çene

Kırık bir çenesi var ve birkaç dişini kaybetti. - He got a broken jaw and lost some teeth.

Tom, Mary'nin çenesini kırdı. - Tom broke Mary's jaw.

jaw
(Mühendislik) çene, mengene veya ayna çenesi
jaw
laf
jaw
jawbreakerçok sert akide şekeri
jaw
{i} nasihat faslı
jaw
jawbone i
jaw
çene kemiği
jaw
{f} öğüt vermek (sıkıcı)
jaw
{f} boş konuşmak
jaw
{i} azar
jaw
{i} argo çene çalma, laflama. f., argo
jaw
{f} çene çalmak
jaw
konkasor
jaw
{i} çoğ. ağız
jaw
{i} dırlanmak
jaw
{f} sıkıcı konuşmak
jaw
{i} vırvır
jaw
{i} dırdır
jaw
{f} uzun konuşmak
jaw
çene çalma
İngilizce - İngilizce
jaw
have a chat, chew the fat or just have a conversation