has control of civil and religious matters

listen to the pronunciation of has control of civil and religious matters
İngilizce - Türkçe

has control of civil and religious matters teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mormon
1830 senesinde New York eyaletinde Joseph Smith tarafmdan kurulan bir mezhebin üyesi
mormon
MormonismMormon mezhebi usulu
mormon
Mormonlara özgü
mormon
Book of Mormon bu mezhebin kitabı
İngilizce - İngilizce
mormon
has control of civil and religious matters

  Heceleme

  has con·trol of ci·vil and re·li·gious matters

  Türkçe nasıl söylenir

  hız kıntrōl ıv sîvıl ınd rilîcıs mätırz

  Telaffuz

  /həz kənˈtrōl əv ˈsəvəl ənd rēˈləʤəs ˈmatərz/ /həz kənˈtroʊl əv ˈsɪvəl ənd riːˈlɪʤəs ˈmætɜrz/

  Günün kelimesi

  pariah