hariness

listen to the pronunciation of hariness
İngilizce - Türkçe

hariness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bravery
{i} yiğitlik
bravery
babayiğitlik
bravery
alplık
bravery
kahramanlık

Eski insanlar kahramanlık hikayelerini anlatmaktan hoşlanmışlar. - Ancient people liked to tell stories of bravery.

Kahramanlık büyük bir erdemdir. - Bravery is a great virtue.

bravery
{i} görkem
bravery
{i} mertlik
bravery
{i} cesaret

Biz onun cesareti için ona hayranız. - We admire her for her bravery.

Çocuğu boğulmaktan kurtarmak için onun cesareti övgü üstü. - His bravery to save the child from drowning is above praise.

bravery
{i} ihtişam
bravery
kahramanhk
İngilizce - İngilizce
{n} bravery