hardness of heart, hard-heartedness

listen to the pronunciation of hardness of heart, hard-heartedness
İngilizce - Türkçe

hardness of heart, hard-heartedness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hardness of heart, hard-heartedness
yürek katılığı
hardness of heart, hard-heartedness