hardiment

listen to the pronunciation of hardiment
İngilizce - Türkçe

hardiment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bravery
{i} yiğitlik
bravery
babayiğitlik
bravery
alplık
bravery
kahramanlık

Kahramanlık büyük bir erdemdir. - Bravery is a great virtue.

Eski insanlar kahramanlık hikayelerini anlatmaktan hoşlanmışlar. - Ancient people liked to tell stories of bravery.

bravery
{i} görkem
bravery
{i} mertlik
bravery
{i} cesaret

Cesaretinden dolayı ona güvenim vardı. - Because of his bravery, I had confidence in him.

Tom onun cesareti için Mary'ye hayran. - Tom admired Mary for her bravery.

bravery
{i} ihtişam
bravery
kahramanhk
İngilizce - İngilizce
Bravery, courage

But full of fire and greedy hardiment, / The youthfull knight could not for ought be staide .

{n} bravery
Hardihood; boldness; courage; energetic action
hardiment