halim selim

listen to the pronunciation of halim selim
Türkçe - İngilizce
benign
gentle and good-tempered
dovelike
(deyim) gentle as a dove
docile
placid
Türkçe - Türkçe
Yumuşak huylu ve doğru (kimse)
selîm halim
(Osmanlı Dönemi) zararsız ve yumuşak huylu kimse
halim selim