hairbrush

listen to the pronunciation of hairbrush
İngilizce - Türkçe
saç fırçası

Tom saç fırçasını çekmeceye geri koydu. - Tom put the hairbrush back in the drawer.

Tom'un saç fırçasını ödünç aldım. - I borrowed Tom's hairbrush.

{i} fırçadaki saçlar
saç fırça

Tom'un saç fırçasını ödünç aldım. - I borrowed Tom's hairbrush.

Tom saç fırçasını çekmeceye geri koydu. - Tom put the hairbrush back in the drawer.

hairbrush