habitually keeping silent or being reserved in utterance

listen to the pronunciation of habitually keeping silent or being reserved in utterance
İngilizce - Türkçe

habitually keeping silent or being reserved in utterance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reticent
suskun

Çok suskun biridir ve kendisiyle konuşulmadıkça ağzını açmaz. - He is reticent and he never speaks unless spoken to.

reticent
ağzı sıkı
reticent
az konuşan
reticent
konuşmayan
reticent
İnsanlara birşeyler hakkında birşeyler anlatmaktaya gönülsüz olan, ağzı sıkı, ketum
reticent
{s} ketum
reticent
{s} sessiz
reticent
{s} bildiğini söylemeyen
reticent
{s} pek konuşmaz, suskun
reticent
{s} sır saklayan, ağzı sıkı
reticent
çok konuşmaz
İngilizce - İngilizce
reticent
habitually keeping silent or being reserved in utterance

  Heceleme

  ha·bi·tu·al·ly keep·ing si·lent or be·ing re·served in ut·ter·ance

  Türkçe nasıl söylenir

  hıbîçuli kipîng saylınt ır biîng rizırvd în ʌtırıns

  Telaffuz

  /həˈbəʧo͞olē ˈkēpəɴɢ ˈsīlənt ər ˈbēəɴɢ rēˈzərvd ən ˈətərəns/ /həˈbɪʧuːliː ˈkiːpɪŋ ˈsaɪlənt ɜr ˈbiːɪŋ riːˈzɜrvd ɪn ˈʌtɜrəns/

  Günün kelimesi

  pourboire