guardianship, care, protection, support

listen to the pronunciation of guardianship, care, protection, support
İngilizce - Türkçe

guardianship, care, protection, support teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tutelage
vesayet
tutelage
(Sosyoloji, Toplumbilim) vesayet yetkisi
tutelage
{i} vesayet altında olma
tutelage
{i} koruma
tutelage
{i} koruma, himaye
tutelage
{i} (özenli) öğretim
tutelage
vasi idaresi altında olma
tutelage
{i} vasilik
İngilizce - İngilizce
{n} tutelage
guardianship, care, protection, support