grinning ducking and running

listen to the pronunciation of grinning ducking and running
İngilizce - İngilizce
smiling crouching down and fleeing
grinning ducking and running very very fast
smiling crouching down and fleeing quickly
grinning ducking and running

  Heceleme

  grin·ning ducking and run·ning

  Türkçe nasıl söylenir

  grînîng dʌkîng ınd rʌnîng

  Telaffuz

  /ˈgrənəɴɢ ˈdəkəɴɢ ənd ˈrənəɴɢ/ /ˈɡrɪnɪŋ ˈdʌkɪŋ ənd ˈrʌnɪŋ/

  Günün kelimesi

  assoil