gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus

listen to the pronunciation of gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
Türkçe - Türkçe
katman bulut
gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus

    Heceleme

    gri renk·li, si·se ben·ze·yen fa·kat ye·re ka·dar in·me·yen bu·lut ta·ba·ka·sı, stra·tus

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    ort