gotik

listen to the pronunciation of gotik
Türkçe - İngilizce
Gothic

Gothic novels reappeared at the end of the century. - Gotik romanlar yüzyılın sonunda yeniden ortaya çıktı.

Cologne Cathedral is the largest gothic cathedral of the Germanic countries. - Köln Katedrali, Alman ülkelerinin en büyük gotik katedralidir.

(Mimarlık) gothical
gothic type
gotik roman
gothic fiction
gotik tarzı
(Mimarlık) gothic
gotik yazı
gothic
gotik edebiyatı
gothic literature
gotik harf
black letter
gotik harfler black
letter type, Gothic type
gotik kemer
Gothic arch
gotik matbaa harfi
black letter
gotik mimari
gothicism
gotik mimari
Gothic architecture
gotik olarak
gothically
gotik resim
gothic painting
gotik sanat
Gothic art
gotik tarz
gothic
gotik uyanış
(Edebiyat) gothic revival
Türkçe - Türkçe
Gotlarla ilgili, Gotlara ait
Gotlarla ilgili
gotik harfler
İlk basım denemelerinde kullanılmış olan köşeli harfler
gotik sanat
Temel özelliği sivrilik olan, XII. yüzyıldan sonra Rönesans'a kadar Avrupa'da gelişen sanat ve mimarlık üslûbu
gotik