go before, go in front of

listen to the pronunciation of go before, go in front of
İngilizce - Türkçe

go before, go in front of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

precede
{f} önce davranmak
precede
önünde olmak
precede
-den üstün olmak
precede
-den önde olmak
precede
{f} önde olmak
precede
{f} üstün olmak
precede
-den önde yer almak
precede
-den önce gelmek
precede
önce gel

İngilizcede yüklem nesneden önce gelir. - In English the verb precedes the object.

Şimşek gök gürültüsünden önce gelir. - Lightning precedes thunder.

precede
başlat/önce gel
precede
{f} önce gelmek
precede
(Mukavele) önde gelmek, önde olmak
precede
{f} önünde gitmek
precede
{f} önce olmak
precede
takaddüm etmek
precede
önce vaki olmak
İngilizce - İngilizce
precede
go before, go in front of