gerçekte yapıldığı hâlde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünüm

listen to the pronunciation of gerçekte yapıldığı hâlde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünüm
Türkçe - Türkçe
yapmacık görünümü
gerçekte yapıldığı hâlde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünüm

    Heceleme

    ger·çek·te ya·pıl·dı·ğı hâlde ya·pıl·ma·mış gi·bi bir iz·le·nim ve·ren gö·rü·nüm

    Telaffuz