geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık

listen to the pronunciation of geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık
Türkçe - İngilizce
(Tıp) pandemic
geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık

    Heceleme

    ge·niş bir sa·ha·ya ya·yıl·ma ni·te·li·ği gös·te·ren has·ta·lık, sal·gın has·ta·lık

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    duodenum