general term referring to the principal activities of an organization

listen to the pronunciation of general term referring to the principal activities of an organization
İngilizce - Türkçe

general term referring to the principal activities of an organization teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

operating expense
işletme gideri
operating expense
işletim gideri
İngilizce - İngilizce
operating expense
general term referring to the principal activities of an organization

  Heceleme

  gen·er·al term re·fer·ring to the prin·ci·pal activities of an or·ga·ni·za·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  cenrıl tırm rîfırîng tı dhi prînsıpıl äktîvıtiz ıv ın ôrgınızeyşın

  Telaffuz

  /ˈʤenrəl ˈtərm rəˈfərəɴɢ tə ᴛʜē ˈprənsəpəl akˈtəvətēz əv ən ˌôrgənəˈzāsʜən/ /ˈʤɛnrəl ˈtɜrm rɪˈfɜrɪŋ tə ðiː ˈprɪnsəpəl ækˈtɪvətiːz əv ən ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən/

  Günün kelimesi

  motile