gelincik

listen to the pronunciation of gelincik
Türkçe - İngilizce
weasel

In American English, stoats are a subset of weasels, while in British English, they aren't. - Amerikan İngilizcesinde kakımlar, gelinciklerin bir alt kümesidir; İngiliz İngilizcesinde ise öyle değildir.

In Russian, the words for caress, endearment and least weasel are homonymous and possibly related etymologically. - Rusçada okşamak, sevgi ile bayağı gelincik sözcükleri eşsesli ve muhtemelen etimolojik olarak ilişkilidirler.

poppy
stoat

Mary suspects that there is something unnatural about Tom's passion for stoats. - Mary, Tom'un gelincikler için tutkusu hakkında doğal olmayan bir şey olduğundan şüphe ediyor.

How could you hate stoats? They are so cute. - Nasıl olur da gelinciklerden nefret edebilirsin? Onlar çok sevimliler.

(Hayvan Bilim, Zooloji) molva
(Hayvan Bilim, Zooloji,Latin) mustela nivalis
(Botanik, Bitkibilim) papaver
(Hayvan Bilim, Zooloji) veasel
corn-poppy
(Botanik, Bitkibilim) flanders poppy
(Botanik, Bitkibilim) field poppy
(Botanik, Bitkibilim) red poppy
(Denizbilim) shore rockling
(Gıda) rockling
(Denizbilim) ling
(Botanik, Bitkibilim) common poppy
(Botanik, Bitkibilim) paper rhoeas
long-headed poppy
three-bearded rockling
prov. hectic fever; erysipelas; dropsy; hematuria; lymphadenitis; sty
corn poppy
corn-poppy; weasel
corn rose
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: sansargiller) lesser weasel
gelincik balığı
(Gıda) rockling fish
gelincik balığı
(Denizbilim) three-bearded rockling
gelincik balığı
(Denizbilim) forkbeard
gelincik balığı
(Denizbilim) shore rockling
gelincik balığı
(Gıda) three bearded rockling
gelincik balığı
(Denizbilim) greater forkbeard
gelincik böceği
ladybird
gelincik çiçeği
(Botanik, Bitkibilim) flos rhoeados
Gelincik tarlası
poppy field
gelincik balığı
rockling
gelincik gibi
papaverous
gelincik kırmızısı
poppy
gelincik çiçeği
dutchmans breeches
gelincik çiçeği
corn poppy
gelincik çiçeği
dutchman's breeches
gelincikler
poppies
kokulu gelincik
(Hayvan Bilim, Zooloji) mustela putorius
kırmızı boynuzlu gelincik
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: gelincikgiller,haşhaşiye) red horned-poppy
Türkçe - Türkçe
Sansargillerden, ince uzun yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan
Mezgitgillerden, yılan balığına benzer, eti sevilen bir balık (Mustela tricirrata)
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki
Sansargillerden, ince uzun yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan (Mustela nivalis)
Kır çiçeği
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki, gün gülü (Papaver rhoeas)
Yılancık, arpacık, çıban vb. verilen ad
Arpacık, yılancık, çıban gibi yaralara verilen ad
Mezgitgillerden, yılan balığına benzer, eti sevilen bir balık
Mayıs-ağustos ayları arasında, kırmızı renkli çiçekler açan, 20-30 cm boyunda bir veya bazen çok senelik otsu ve beyaz sütlü bir bitki
Papaver rhoeas olarak tanımlanan, yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bir bitki
Sansargillerden, ince uzun yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan, gelinkadın (Mustela nivalis)
numan
lale
mak
ars
gün gülü
Gelincik çiçeği
kala
Gelincik çiçeği
gılla
Gelincik çiçeği
pampal
Gelincik çiçeği
gakuça
Gelincik çiçeği
kızalak
gelincik