gelenekselleşmiş

listen to the pronunciation of gelenekselleşmiş
Türkçe - İngilizce
time-honored
became traditional
time honoured [Brit.]
timehonored
time honoured
time honored
geleneksel
{s} conventional

Plastics have taken the place of many conventional materials. - Plastik birçok geleneksel malzemenin yerini almaktadır.

Why are conventional language classes so boring? - Neden geleneksel dil dersleri bu kadar sıkıcı?

geleneksel
traditional

It was a very traditional ceremony. - Çok geleneksel bir törendi.

Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water. - Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır.

geleneksel
(Biyokimya) trivial
geleneksel
trad

It was a very traditional ceremony. - Çok geleneksel bir törendi.

The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful. - Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.

geleneksel
traditionalistic
geleneksel
orthodox

New Age ideas are a refreshing alternative to the staid orthodoxy of traditional Christianity. - Yeni Çağ fikirleri geleneksel Hıristiyanlığın ağırbaşlı ortadoksluğu için ferahlatıcı bir alternatiftir.

geleneksel
customary

In Japan it is not customary to tip for good service. - Japonya'da iyi hizmet için bahşiş vermek geleneksel değildir.

During the feast of Hanukkah it is customary to play with a four sided dreidel. - Hanuka bayramı sırasında dört taraflı dönen top ile oynamak gelenekseldir.

Geleneksel
traditionary
geleneksel
{s} set
geleneksel
unwritten
geleneksel
{s} groovy
geleneksel
{s} classic
geleneksel
institutional
geleneksel
{s} folksy
geleneksel
traditional, conventional
Türkçe - Türkçe

gelenekselleşmiş teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Geleneksel
tradisyonel
geleneksel
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an'anevi
geleneksel
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, ananevi: "Varlıklarının en köklü gücünü kendi ülkelerinin yarattığı geleneksel sanatta buluyorlar."- H. Taner
gelenekselleşmiş