gap marker

listen to the pronunciation of gap marker
İngilizce - Türkçe
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) GEDİK İŞARETİ (KARA MAYIN HARBİ): Kara mayın harbinde mayın tarlası gediklerini işaretlemekte kullanılır. Gedik giriş ve çıkış yerlerindeki gedik işaretleri, bir arazi noktası veya yardımcı gedik işareti esas alınarak dikilir ve işaretlenir. Ayrıca bakınız: "marker (landmine warfare) ", "minefield gap (landmine warfare) "
(Askeri) gedik işareti
gap marker