gıda yardımı politikaları ve programları komitesi (birleşmiş milletler)

listen to the pronunciation of gıda yardımı politikaları ve programları komitesi (birleşmiş milletler)
Türkçe - İngilizce
(Askeri) Committee on Food Aid Policies and Programmes (UN)
gıda yardımı politikaları ve programları komitesi (birleşmiş milletler)

    Heceleme

    gı·da yar·dı·mı po·li·ti·ka·la·rı ve prog·ram·la·rı ko·mi·te·si (bir·leş·miş mil·let·ler)

    Günün kelimesi

    hendiadys