fungus causing green smut in rice

listen to the pronunciation of fungus causing green smut in rice
İngilizce - İngilizce
green smut fungus
fungus causing green smut in rice

  Heceleme

  fun·gus caus·ing green smut in rice

  Türkçe nasıl söylenir

  fʌnggıs kôzîng grin smʌt în rays

  Telaffuz

  /ˈfəɴɢgəs ˈkôzəɴɢ ˈgrēn ˈsmət ən ˈrīs/ /ˈfʌŋɡəs ˈkɔːzɪŋ ˈɡriːn ˈsmʌt ɪn ˈraɪs/

  Günün kelimesi

  magdalen