full of lumps, not smooth

listen to the pronunciation of full of lumps, not smooth
İngilizce - Türkçe

full of lumps, not smooth teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lumpy
topak topak
lumpy
yumru yumru
lumpy
yumrulu

Bu yumrulu yatak üzerinde uyuyamam. - I can't sleep on this lumpy mattress.

lumpy
pütürlü
lumpy
{s} topaklı

Onun topaklı yatağı ayın kraterli yüzeyi gibi görünüyordu. - His lumpy bed looked like the cratered surface of the moon.

Bu yastık çok topaklı. - This pillow is too lumpy.

lumpy
{s} top top
lumpy
çırpıntılı/ahmak/yumrulu
lumpy
(Tıp) Yumrular gösteren, topak otpak
İngilizce - İngilizce
lumpy
full of lumps, not smooth