fuel particle size at the point of combustion

listen to the pronunciation of fuel particle size at the point of combustion
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
atomization
fuel particle size at the point of combustion

  Heceleme

  fuel par·ti·cle size at the point of com·bus·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  fyul pärtıkıl sayz ät dhi poynt ıv kımbʌsçın

  Telaffuz

  /ˈfyo͞ol ˈpärtəkəl ˈsīz ˈat ᴛʜē ˈpoint əv kəmˈbəsʧən/ /ˈfjuːl ˈpɑːrtəkəl ˈsaɪz ˈæt ðiː ˈpɔɪnt əv kəmˈbʌsʧən/