fruit cooked in sugar syrup and coated with sugar

listen to the pronunciation of fruit cooked in sugar syrup and coated with sugar
İngilizce - Türkçe

fruit cooked in sugar syrup and coated with sugar teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

candied fruit
şekerlenmiş meyva
candied fruit
sekerlenmiş meyva
İngilizce - İngilizce
candied fruit
fruit cooked in sugar syrup and coated with sugar

  Heceleme

  fruit cooked in sug·ar syr·up and coa·ted with sug·ar

  Türkçe nasıl söylenir

  frut kûkt în şûgır sırıp ınd kōtıd wîdh şûgır

  Telaffuz

  /ˈfro͞ot ˈko͝okt ən ˈsʜo͝ogər ˈsərəp ənd ˈkōtəd wəᴛʜ ˈsʜo͝ogər/ /ˈfruːt ˈkʊkt ɪn ˈʃʊɡɜr ˈsɜrəp ənd ˈkoʊtəd wɪð ˈʃʊɡɜr/

  Günün kelimesi

  maw